Loibl er en af verdens førende udbydere og producenter af kundespecifikke transportløsninger til bulk materialer.

Loibl leverer tysk producerede transportløsninger for bl.a. æske og slagge. Virksomheden er specialiseret i pladetransportører både våde og tør ligesom transportsnegle med og uden køling.

Loibl producerer ressourcebesparende transportørteknologi til genbrugsindustrien. Deres renseanlæg anvendes blandt andet i affaldsbehandlingsanlæg.

Loibl tilbyder individuelle og gennemprøvede aske- og slaggefjernelsessystemer til forbrændingsrester af forskellige, faste brændstoffer. De planlægger, designer og fremstiller løsninger, der er tilpasset dine krav til aske- og slaggetransport (flyveaske, ristaske, bundaske) både i våd og tør drift.

LASHSCREWCON® – SKRUETRANSPORTØR ® bruges til transport af bulk materialer fra frit flydende til let fugtige produkter. Operationer som vask, sigtning, omrøring og blanding kan udføres med LASHSCREWCON®. Vores skruetransportører kan fx fungere som varmevekslere til køling eller opvarmning og bruges også som udsugnings- eller fordelingsskruetransportører i forskellige områder.

Pladebåndstransportører fra Loibl er kendetegnet ved deres bæreevne, slidstyrke og robusthed. De kan bruges på en række forskellige måder og er ideelle til kontinuerlig transport af forskellige bulk materialer.

Deres transportspektrum omfatter grove til finkornede materialer samt stærkt slibende varer. Meget varme, tunge eller skarpkantede materialer transporteres let på grund af deres kompakte, støjsvage og vedligeholdelsesvenlige design.

TRANSPORTEREDE Materialer

  1. Aske
  2. Slagge
  3. Affaldsafledte brændstoffer (EBS / RDF)
  4. Genbrugsmaterialer
  5. Afbrænding af tørv, biomasse, affaldstræ
  6. Malme, støberisand, metalkoncentrater
  7. Fossile brændstoffer